Is er een hemel voor autisten?

Dit is de titel van een boek, geschreven door een vrouw met autisme. Ik heb het nog niet gelezen maar ondertussen wel besteld.

Mijn jongste zoon met autisme vindt het prettig om regelmatig over zijn geloof van gedachten te wisselen. Allebei zijn we o.a. enorm geboeid door de eerste verzen van het Bijbelse scheppingsverhaal. We zien het voor ons.

Gen 1: 1In den beginne schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. 4En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis.

De schepping, de orde in de chaos, dat spreekt ons erg aan. In het bijbelboek Het evangelie van Johannes,’ staat in het eerste hoofdstuk, dat Jezus het Licht der wereld is en al bij de schepping aanwezig was. Bijna niet te bevatten, zo wonderlijk en ook zo mooi om dit met mijn zoon te mogen delen. Want geloven is ook ingewikkeld. Er komen zoveel vragen in je op waar je niet gelijk antwoord op krijgt, over leven, dood, ziekte en gezondheid.

De schrijfster van het boek heeft verschillende mensen met autisme geïnterviewd en stelt daarbij ook vragen als: ben je wel eens boos op God omdat je autisme hebt? En Bid je wel eens of God je autisme wil wegnemen? Vragen waar denk ik ieder gelovig mens wel eens mee worstelt, het eeuwige… Waarom!

Op een dag vertelde mijn zoon dat hij met één van de begeleiders en nog een cliënt naar de kerk was geweest, gewoon op een doordeweekse dag. Mijn zoon had daar kunnen bidden en vertelde dat hij er helemaal rustig van was geworden. Dit zijn hele waardevolle momenten.

Anderen, die geen autisme van dichtbij meemaken, denken vaak iedereen met autisme helemaal in zijn eigen luchtbel zit. Maar zo werkt het niet bij mijn zoon en ook niet bij mijn broer. Het lijkt eerder of er op een bepaald niveau alle zintuigen naar de buitenwereld gericht zijn en er is geen filter aanwezig om alle info die binnenkomt te filteren.

Zonder zelf de diagnose autisme te hebben herken ik dit en er zullen vast meer mensen zijn die dit ook hebben. In een groep ben ik me aldoor enorm bewust van de mensen om me heen. Het is daardoor ook vermoeiend om naar de kerk te gaan. De dienst moet erg boeiend zijn wil ik me kunnen focussen. Daarom kies ik er vaak voor om thuis een dienst te volgen of een Bijbelstudie te doen.

Ben dus heel benieuwd naar dit boek.

https://www.lazarus.nl/2019/05/komt-een-autist-in-de-kerk/

https://www.voordeprins.nl/tag/autisme/

https://www.voordeprins.nl/tag/geloof/

Geef een reactie